Zmiana treści dot.: Zapytania ofertowego – „Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do placu manewrowego przez działki o nr ewid.: 392/1, 279/3, 387/1, 387/2, 393/2”

AKTUALNOŚCI

Zmiana treści dot.: Zapytania ofertowego - "Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do placu manewrowego przez działki o nr ewid.: 392/1, 279/3, 387/1, 387/2, 393/2"

1. Zapytanie ofertowe- droga dojazdowa – zmiana treści
2. Załącznik Nr 1- formularz ofertowy

Reszta załączników pozostaje bez zmian