Zakład usług komunalnych


Zakład Usług Komunalnych
Tel.: (017) 230-14-46

Paweł Kruczek – kierownik – pkruczek@gkblazowa.pl  , tel. 605 908 991

Ryszard Kutrzeba – wodociągi 693 105 255

Marta Płaza – specjalista ds. windykacji i rozliczeń należności  -mplaza@gkblazowa.pl

Marta Płaza – sprawy odczytów wodomierzy i faktur za dostawę wody i odbiór ścieków tel. 798 832 442 lub 17 2301446

Marta Płaza – zgłoszenie usługi pompowania szamba z terenu konkretnej gminy – 17 2301446, 605 908 991

Oczyszczalnia ścieków: (017) 230-14-53
Wodociągi: (017) 230-14-54