Prezes zarządu


Prezes Zarządu  Pani Jadwiga Szermach
tel. 500 636 089
Adres e-mail: prezes@gkblazowa.pl