Przetargi i ogłoszenia


Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania”

Wyjaśnienie SWZ Nr 3 -dot. zamówienia publicznego pn.: „Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania”

Wyjaśnienie SWZ Nr 2 dot. zamówienia pn.:”Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania”

Wyjaśnienie SWZ dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postepowania dot. postepowania na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 20 01 36, 20 01 35*, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania”

Informacja z otwarcia ofert- dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania”

Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż przyczepy do transportu kontenerów

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – dot. postepowania na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga”

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3 oraz fabrycznie nowej przyczepy przeznaczonej do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3 oraz fabrycznie nowej przyczepy przeznaczonej do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Wyjaśnienie SWZ- dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3 oraz fabrycznie nowej przyczepy do transportu kontenerów o poj. 34 m3

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m³ oraz fabrycznie nowej przyczepy przeznaczonej do transportu kontenerów o poj. 34 m³.”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Informacja z otwarcia ofert dot. postepowania przetargowego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do placu manewrowego przez działki o nr ewid.: 392/1, 279/3, 387/1, 387/2, 393/2”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia placu manewrowego dla samochodów ciężarowych na części działki nr 160/2”

Informacja z otwarcia ofert dot., zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do placu manewrowego przez działki o nr ewid.: 392/1, 279/3, 387/1, 387/2, 393/2”

Informacja z otwarcia ofert dot., zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia placu manewrowego dla samochodów ciężarowych na części działki nr 160/2”

Zmiana treści dot.: Zapytania ofertowego – „Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do placu manewrowego przez działki o nr ewid.: 392/1, 279/3, 387/1, 387/2, 393/2”

Zmiana treści dot.: Zapytania ofertowego – „Wykonanie utwardzenia placu manewrowego dla samochodów ciężarowych na części działki nr 160/2”

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do placu manewrowego przez działki o nr ewid.: 392/1, 279/3, 387/1, 387/2, 393,2”

Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodzie ex 20 01 99- inne niewymienione frakcje w sposób selektywny- odpady kuchenne zmieszane z zielonymi w celu ich zagospodarowania”

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: Odbiór odpadów o kodzie ex 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny- odpady kuchenne zmieszane z zielonymi w celu ich zagospodarowania”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa worków foliowych z folii polietylenowej HDPE”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowej przyczepy do transportu kontenerów”

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowej przyczepy do transportu kontenerów”

Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec oraz przyczepy do transportu kontenerów”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 1211/4, 1211/3 w miejscowości Błażowa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia”

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec oraz przyczepy do transportu kontenerów”

Wyjaśnienie SWZ na zadanie pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec oraz przyczepy do transportu kontenerów”

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowej przyczepy z obrotnicą do transportu kontenerów”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego”

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową”

Informacja z otwarcia ofert – zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego”

Informacja z otwarcia ofert – zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowej przyczepy z obrotnicą do transportu kontenerów”

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż Ciągnika URSUS C360

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach: 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego””

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99 w celu ich zagospodarowania”

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99 w celu ich zagospodarowania”

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

Wyjaśnienie SWZ dot. zamówienia na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

Wyjaśnienie SWZ- dot. postępowania na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99 w celu ich zagospodarowania”

Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego przetargu na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99 w celu ich zagospodarowania”

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o”

Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

W związku z ogłoszonym zamówieniem publicznym na zadanie: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.” do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści: „Szanowni Państwo, W nawiązaniu do prowadzonego postepowania zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej”. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia przedmiotowe załączniki do niniejszego postępowania w wersji edytowalnej.

Załaczniki Nr 1 -5

Wyjaśnienie SIWZ „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.

Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania przetargowego na zadania pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego i obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zebranych surowców wtórnych”

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: ” Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego i obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zebranych surowców wtórnych”

Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego przetargu na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”

Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego przetargu na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”

Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego przetargu na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”

Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego przetargu na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.: „Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na zadanie: „Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

Wyjaśnienie SWZ dot. zamówienia publicznego na: „Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

„Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem:

  • strony internetowej e-platformy do komunikacji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym,
    w tym do składania ofert:
    https://przetargi.gkblazowa.pl

Bezpośrednie odnośniki do ogłoszonego postępowania:

  • Część I: https://przetargi.gkblazowa.pl/#/offer/postepowanie/2021/BZP_00015617/01/„Odbiór__odpadów__o_kodach_19_12_12_i_15_01_02_w_celu
  • Część II: https://przetargi.gkblazowa.pl/#/offer/postepowanie/2021/BZP_00015617/01/„Odbiór__odpadów__o_kodach_19_12_12_i_15_01_02_w_celu

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania prowadzonego dla zadania pn.: „Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego typu ciągnik siodłowy oraz fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga”

Informacja z otwarcia ofert dot., ogłoszonego przetargu na zadanie pn.: „Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego typu ciągnik siodłowy oraz fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga”

Wyjaśnienie SIWZ oraz zmiana SIWZ dot., ogłoszonego przetargu na zadanie pn.: „Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego typu ciągnik siodłowy oraz fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga”

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego typu ciągnik siodłowy oraz fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na: „Sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volvo FH7 6×2”

Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego na: „Sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volvo FH7 6×2”

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki VOLVO FM7 6×2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w system wagowy przeznaczony do wywozu odpadów z systemem załadow3czym od tyłu obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów”

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki VOLVO FM7 6X2

Informacja z otwarcia ofert dot., przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w system wagowy przeznaczony do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującym pojemniki 110 do 1100 litrów”

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na.: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w system wagowy przeznaczony do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów”

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki VOLVO-FH 400

Ogłoszenie sprzedaży samochodu ciężarowego marki VOLVO FH-400

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volvo FH-400

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Informacja z otwarcia ofert dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Zmiana SIWZ i ogłoszenie o zmianie SIWZ dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa worków z foli polietylenowej HDPE”

Wyjaśnienie SIWZ dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa worków z foli polietylenowej HDPE”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o”

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.:”Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.:

Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu ciężarowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej maszyny nieprzemysłowej w postaci prasy hydraulicznej z trzema zbiornikami przystosowanymi do współpracy z prasą wraz z montażem dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej maszyny nieprzemysłowej w postaci prasy hydraulicznej z trzema zbiornikami przystosowanymi do współpracy z prasą wraz z montażem dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Wyjaśnienie zapytania ofertowego na zadanie „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej maszyny nieprzemysłowej w postaci prasy hydraulicznej z trzema zbiornikami przystosowanymi do współpracy z prasą wraz z montażem dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Przetarg w formie zapytani ofertowego na: „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej maszyny nieprzemysłowej w postaci prasy hydraulicznej z trzema zbiornikami przystosowanymi do współpracy z prasą wraz z montażem dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Informacja z otwarcia ofert- unieważnienie postępowania dot., przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Sprzedaż ciągnika URSUS C360”

Protokół z otwarcia ofert pn: „Sprzedaż ciągnika URSUS C360”

Ogłoszenie przetargu pn. „Sprzedaż ciągnika URSUS C360”

20200313144737854

20200313121949060

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu na  zakup Ciągnika URSUS C360 prosimy o składanie ofert wyłącznie drogową listowną lub przez firmę kurierską.

Protokół z unieważnienia zadania pn.: „Sprzedaż ciągnika URSUS C360”

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn. Sprzedaż ciągnika URSUS C360″

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volvo FH-400

Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego na terenie sortowni surowców wtórnych zlokalizowanej w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację systemu monitoringu wizyjnego na terenie sortowni surowców wtórnych zlokalizowanej w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego

Przetarg ofertowy na: „Sprzedaż samochodu ciężarowego”

Przetarg ofertowy na sprzedaż: „Przyczepy ciężarowej do przewozu kontenerów”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Wyjaśnienia do SIWA na zadanie „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Informacja z otwarcia ofert- dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodzie 191212 w celu ich zagospodarowania”.

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Informacja z otwarcia ofert dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w celu ich zagospodarowania”

Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Informacja z otwarcia ofert – dot., zamówienia publicznego na zadania pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: :Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Informacja z otwarcia ofert- dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”

Wyjaśnienie SIWZ – dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Informacja z otwarcia ofert dot., przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do DMC do 3,5 T”.

Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”.

Informacja z otwarcia ofert dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- wydłużenie terminu składania ofert dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”.

Wyjaśnienie SIWZ – dot. zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot.: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”.

Informacja z otwarcia ofert „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Wyjaśnienie SIWZ – dot. „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Wyjaśnienie SIWZ „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Informacja z otwarcia ofert- „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

„Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Informacja z otwarcia ofert- „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

„Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe- na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Informacja z otwarcia ofert „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ”

Wyjaśnienie do SIWZ „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ” dodano pkt 29. dot. klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”

Wyjaśnienie do specyfikacji SIWZ „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującego pojemniki od 110 do 1100 litrow”

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert na zadanie pn.”Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Informacja z otwarcia ofert „Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

„Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Informacji z otwarcia ofert na zadanie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Błażowej przy ul. Myśliwskiej „

Wyjaśnienie do SIWZ „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Wyjaśnienie specyfikacji „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

„Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu zabezpieczającego zespół pomieszczeń biurowych przed wejściem osób nieupoważnionych”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Zakup i dostawa zbiornika na AdBlue”