Kontakt


Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 35
36-030 Błażowa