Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec oraz przyczepy do transportu kontenerów”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu przetargowym na zadanie pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec oraz przyczepy do transportu kontenerów"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej