Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania dot. postępowania na zadanie pn.:”Odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania dot. postępowania na zadanie pn.:"Odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania"

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania