Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – dot. postepowania przetargowego na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot. postepowania przetargowego na zadanie pn.: "Dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga"

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej