Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika - urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem"

20191129140053425_0001