Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty