Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego na terenie sortowni surowców wtórnych zlokalizowanej w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego na terenie sortowni surowców wtórnych zlokalizowanej w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9"

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty