Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty