Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.: „Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania” „

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.: "Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania" "

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty