Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty