Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w system wagowy przeznaczony do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w system wagowy przeznaczony do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty