Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty