Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -cześć nr 5 „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy u Myśliwskiej”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -cześć nr 5 "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy u Myśliwskiej"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty