Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalny w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalny w Błażowej przy ul. Myśliwskiej"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty