Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji zlokalizowanej na działkach 1211/4, 1211/3 w miejscowości Błażowa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia”

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji zlokalizowanej na działkach 1211/4, 1211/3 w miejscowości Błażowa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia"

Zapytanie ofertowe
2. Załącznik Nr 1- formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2- wykaz wykonanych prac