Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego””

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego""

1. Zapytanie ofertowe- fabrycznie nowy samochód osobowy – leasing
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy