Zapytanie ofertowe na: „Dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację systemu monitoringu wizyjnego na terenie sortowni surowców wtórnych zlokalizowanej w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na: "Dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację systemu monitoringu wizyjnego na terenie sortowni surowców wtórnych zlokalizowanej w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9"

1. Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy- zał. nr 1
Zakres przedmiotu zamówienia- zał nr 2
Oświadczenie – zał. nr 3
Projekt umowy- zał. nr 4