Wyjaśnienie SWZ- dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3 oraz fabrycznie nowej przyczepy do transportu kontenerów o poj. 34 m3

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SWZ- dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3 oraz fabrycznie nowej przyczepy do transportu kontenerów o poj. 34 m3

1. Wyjaśnienie SWZ – Nr 1
Wyjaśnienie SWZ- Nr 2
Wyjaśnienie SWZ- Nr 3
Wyjaśnienie SWZ- Nr 4
Wyjaśnienie SWZ- Nr 5
2. Załącznik Nr 2- Formularz ofertowy- ZMIANA

Wyjaśnienie SWZ- Nr 6
Wyjaśnienie SWZ- Nr 7