Wyjaśnienie SWZ – dot. postępowania na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SWZ - dot. postępowania na zadanie pn.: "Odbiór odpadów o kodach 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99 w celu ich zagospodarowania"

1.Wyjaśnienie SWZ- Zadanie Nr 1