Wyjaśnienie SWZ- dot. postępowania na zadanie pn.: „Obiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SWZ- dot. postępowania na zadanie pn.: "Obiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania"

1. Wyjaśnienie SWZ- Nr 1