Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o"

Wyjaśnienie SWZ
Umowa- projekt dostawa ON po wyjaśnieniu SWZ