Wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- wydłużenie terminu składania ofert- dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- wydłużenie terminu składania ofert- dot., zamówienia publicznego pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego"

1. Wyjaśnienie SIWZ
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia