Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T"

Wyjaśnienie SIWZ