Wyjaśnienie SIWZ- dot. zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SIWZ- dot. zamówienia publicznego pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego"

Wyjaśnienie SIWZ