Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa worków z foli polietylenowej HDPE”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa worków z foli polietylenowej HDPE"

1. Wyjaśnienie SIWZ