Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów"

Wyjaśnienie SIWZ
Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie zał. 2
Oświadczenie zał. 3
Oświadczenie zał. 4
Oświadczenie zał. 5