Podpisanie Umowy „Dostawa odpadów do instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) w Rzeszowie w okresie rozruchu”

AKTUALNOŚCI

Podpisanie Umowy "Dostawa odpadów do instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) w Rzeszowie w okresie rozruchu"