Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o."

SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki Nr 1 -5
Umowa- projekt dostawa ON