Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów"

SWZ_GK_Blazowa
1. Ogłoszenie o zamówieniu
1. Załącznik Nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2- Formularz ofertowy
3. Załacznik Nr 3- Oświdczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4. Załacznik Nr 4- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału