Ogłoszenie przetargu na zadanie: „Odbiór odpadów o kodach 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99 w3 celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu na zadanie: "Odbiór odpadów o kodach 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99 w3 celu ich zagospodarowania"

1. SWZ
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
1. Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy
2ZACZN~1
3ZAACZ~1
4ZACZN~1
5ZAACZ~1