Ogłoszenie przetargu na: „Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu na: "Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania"

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem:

  • strony internetowej e-platformy do komunikacji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym,
    w tym do składania ofert: https://przetargi.gkblazowa.pl

Bezpośrednie odnośniki do ogłoszonego postępowania:

  • Część I: https://przetargi.gkblazowa.pl/#/offer/postepowanie/2021/BZP_00015617/01/„Odbiór__odpadów__o_kodach_19_12_12_i_15_01_02_w_celu
  • Część II: https://przetargi.gkblazowa.pl/#/offer/postepowanie/2021/BZP_00015617/01/„Odbiór__odpadów__o_kodach_19_12_12_i_15_01_02_w_celu

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu