Nowe taryfy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

AKTUALNOŚCI

Nowe taryfy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Decyzja RZ.RZT.70.196.2021.MKO 20210823123548474 która wchodzi w życie z dniem 31.08.2021 r. 

Zatwierdzone taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Błażowa 20210823133820237