Nowe stawki i opłaty „Za dostarczenie wody i odprowadzone ścieki” wchodzące w życie z dniem 08.06.2018 r.

AKTUALNOŚCI

Nowe stawki i opłaty "Za dostarczenie wody i odprowadzone ścieki" wchodzące w życie z dniem 08.06.2018 r.

Informujemy że w dniu 08.06.2018 r. zgodnie z taryfami zatwierdzonym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w dniu 08.06.2019 r. ulegają zmianie stawka za dostawę wody i odbiór ścieków.

Nowe stawki „Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki” które wchodzą w życie z dniem 08.06.2018 r.