Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych dla PSZOK w Błażowej””

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych dla PSZOK w Błażowej""

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty