Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika - urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem"

20191129115657276_0001