Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej"

Informacja z otwarcia ofert