Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”.

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3".

Informacja z otwarcia ofert