Informacja z otwarcia ofert – dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert - dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów"

Informacja z otwarcia ofert