Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec oraz przyczepy do transportu kontenerów”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec oraz przyczepy do transportu kontenerów"

Informacja z otwarcia ofert