Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na zadanie: „Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na zadanie: "Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania"

Informacja z otwarcia ofert