Informacja z otwarcia ofert – dot., przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”.

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert - dot., przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T".

Informacja z otwarcia ofert