Informacja z otwarcia ofert- dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert- dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Odbiór odpadów o kodach 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania"

1. Informacja z otwarcia ofert