Informacja z otwarcia ofert- dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert- dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o."

1. Informacja z otwarcia ofert