Informacja z otwarcia ofert dot. postepowania na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34m3 oraz fabrycznie nowej przyczepy do transportu kontenerów o poj.34m3”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert dot. postepowania na zadanie pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34m3 oraz fabrycznie nowej przyczepy do transportu kontenerów o poj.34m3"

Informacja z otwarcia ofert