Informacja o zmianach w SIWZ do zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Myśliwskiej”

AKTUALNOŚCI

Informacja o zmianach w SIWZ do zadania "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Myśliwskiej"

SIWZ – zmiany do zadania nr 4