Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot., zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia placu manewrowego dla samochodów ciężarowych na części działki nr 160/2”

AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot., zapytania ofertowego na zadanie pn.: "Wykonanie utwardzenia placu manewrowego dla samochodów ciężarowych na części działki nr 160/2"

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie utwardzenia placu manewrowego